Segmentació
Versatilitat digital

AVINENT Digital Health obté tota la informació del TAC i la transforma en un arxiu virtual de manera que, mitjançant softwares especialitzats, poden visualitzar i treballar amb l’arxiu, així com imprimir en 3D el model pel seu posterior estudi.

Aquesta operació ofereix moltes avantatges al professional, ja que pot obtenir informació detallada de la zona afectada del pacient, ja sigui maxil·lofacial o de qualsevol part del cos.

En totes les fases del disseny es poden dur a terme modificacions en l’arxiu digital i així el millor tractament i intervenció quirúrgica pel pacient.


Impressió
de models
Models personalitzats per la planificació prèvia
El cirurgià pot valorar i estudiar d’un forma més fiable i precisa el cas amb un model  imprès que li facilita la tasca de trobar una solució ideal pel pacient.

AVINENT Digital Health té una àmplia gama de material amb el que pot imprimir qualsevol tipus d’arxiu, tenint en compte el propòsit del producte final. A més a és, compte amb una extensa llibreria de productes estàndard preparats per imprimir i enviar d’una forma molt àgil.

En casos extrems, es treballa directament amb el cirurgià per valorar quines són les característiques concretes que ha de tenir el model.
SUBSCRIU-TE A LA
NOSTRA NEWSLETTER